Tidsschema


Anmälan

Linköpings Motorsällskap inbjuder till 54Års RACET CLASSIC MOTOCROSS 3 - 4 AUGUSTI 2019
Med OVE LUNDELL TROPHY CHALLENGE (OLT), JEFF SMITH TROPHY
(JST), CLASSIC EUROPEAN TWIN SHOCK CUP (CETSC), och CEEC (Pre 90).
RUBEN MILDH:s MINNESPOKAL, RM för CLASSIC SIDVAGN SC1-SC3, SC4
50cc VINTAGE Cup

Klass Indelning:
Klass 1 enligt C&T MC:A1-A2, separata tvåtakts priser
Klass 2 enligt C&T MC: B1, B2 med OVE LUNDELL TROPHY CHALLENGE max 40 st
Klass 3 enligt C&T 3A D1a 125cc, 3B MC: C1 250cc Ruben Milds minnespokal, 3C MC 50cc,
Klass 4 enligt C&T MC: JEFF SMITH TROPHY max 40 st.
Klass 5 enligt C&T MC: D1b, C2, D2 separata 250cc och 500cc priser.
Klass 6 enligt* C&T MC: E1, E2 med CETSC -50år, max 40 st, -50 +, max 40st +50
Klass 7 enligt C&T MC: F, CEEC -50 och 50+, max 40 st. -50 och max 40 st 50+
Klass Sidvagn C&T MC: SC1- SC3, SC4 Ingår i RM Classic Sidvagn
För heatindelning se prel. Tidschema

Tävlingen körs med transpondertidtagning. Det kommer att finnas ett antal för uthyrning
Priser: Till de tre första i varje klass. OLT, JST, CETSC och CEEC enligt separat reglemente
Speaker: Jan Busk, Falun.
Anmälningsavgift: 750:- alt 75 Euro, + 150:- för varje extra klass.
Anmälan är nu öppen via Svemo TA på länk nedan:

https://ta.svemo.se/Public/Pages/CompetitionInformation/CompetitionInformation.aspx?CompetitionId=10627
För hjälp vid anmälan kontakta Jonny Larsson på via email jonnycross@hotmail.com
OBS!! ingen starbekräftelse kommer att skickas ut i år. Vänligen printa ut er anmälan och visa den i entren till området
Betalning via Bg: 375-9578 senast 6 Juli. Efter detta datum efteranmälningsavgift 150:-
Vid betalning via Internet ange start No och klass.
Utländska förare betalar med
IBAN SE64 1200 0000 0131 6019 0862 SWIFT DABASESX
alt på plats tävlingsdagen vid anmälan tävlingsdagen OBS vi tar betalkort
Upplysningar : Jonny Larsson Tel. 0709 322770 vänligen efter 17:00 E-mail:
jonnycross@hotmail.com
LMS kansli: Fax 013 362693,
FIM Europa Open Calendar: EMN 72/2228. Obs. Tävlingen är registrerad som FIM Europa Open
Kalender, då behövs ingen FIM Internationell lic, men förare utanför de nordiska länderna skall
ha starttillstånd från sitt FIM anslutna förbund, vilken licens ni som förare ska ha avgör era resp.
förbund så länge att de också tar ett försäkringsansvar för er förare som inkluderar sjukhusvård och
hemtransport

Vi kommer inte att kunna sälja internationell engångslicens för förare oavsett förbund.
Förare i klass 3 (250cc två takt före 70) tävlar om RUBEN MILDH:s Minnespokal nr 3.
Seger i klassen ger en inteckning i vandringspriset samt en mindre kopia av densamma.
Ljudmätning kommer att ske stickprovsvis. Miljömatta skall användas vid tankning och mekning.
Medlems nummer i Cross&Trial Veteranerna alt. Nummer i RM Serien gäller som startnummer.
Min lic. krav: Motocross Classic. Eventuella engångslicenser för svenska förare skall lösas via Svemo:s
hemsida
Information: Under fliken 54Års racet på

http://www6.idrottonline.se/LinkopingsMS-MotorcykelochSnoskoter/Sektioner1/Motocross

kommer all information för tävlingen såsom startlistor PM mm att finnas, samt på www.arsracet.se.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG HELG LINKÖPINGS MS


PM/Tilläggsregler

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER FÖR LINKÖPINGS MS
INTERNATIONELLA VETERANCROSSTÄVLING 54-ÅRS RACET.

I år också med RM i Classic Sidvagn

Arrangör: Linköpings MS, Linköpings Motorstadion, 585 93 LINKÖPING
Datum: Lördag 3 Augusti och Söndag 4 Augusti 2019
Vägbeskrivning: Linköpings Motorstadion RV 53 mot Åtvidaberg/Västervik
GPS-position Lat N 58,23,38.89 Long E 15,43,38.23Lg: E 15º 43' 38.23
Karta med vägbeskrivning se : www.lms.se där även övrig info. såsom startlistor mm finnes, info
om Linköpings MS och övriga delar av 54-Års Racet: www.arsracet.se

Anmälan: Fredag kl 16.00-19.00 i RACE OFFICE MOTOCROSS
Lördag kl 07.30-08.30 i RACE OFFICE MOTOCROSS

Besiktning: Besiktning och ljudmätning på 30% av motorcyklarna.
Fredag 16.00-19.00, Lördag 07.30-08.30

Träning: Lördag 09.00-12.45 uppdelning i klasser enl. tidsschemat
Söndag 09.00-09.40 uppdelning i klasser enl. tidschemat

Förarsammanträde: Lördag 10 min efter träningens slut uppe vid Race Office Motocross
Heat indelning: KLASS A-F SAMT RM i SC, i övrigt ENLIGT MOTO-CROSS OCH TRIAL
VETERANERNAS REGLER, samt enligt OLT:s JST, CETSC och CEEC Cup regler
HEAT INDELNING ENL BILAGA
Tävlingsledare:
Jonny Larsson 1528
Bitr tävlingsledare:
Peter Wernersson 5048
Presschef/Resultatservice:
Linköpings MS Kansli.
Supervisor: Bengt Edh
Priser:
Till de tre bästa i varje klass, för Owe Lundell Trohpy Challange och Classic European Twin
Shock Championship ,Classic European EVO Championship samt Jeff Smith Trohpy enl. resp.
cup regler. SC enligt Svemo SR för RM.

Upplysningar: Jonny Larsson 0709322770 http://www6.idrottonline.se/LinkopingsMSMotorcykelochSnoskoter/Sektioner1/Motocross samt www.arsracet.se
Anmälningsavgift: 75 euro/750:- samt + 150:- för extra klass, Anmälningsavgiften till Bg: 375-9578
Anmälan via Svemo TA :
https://ta.svemo.se/Public/Pages/CompetitionInformation/CompetitionInformation.aspx?CompetitionId=10627
Anmälan är nu öppen!
Note! Inga startbekräftelser kommer att skickas ut i år, all information går via vår hemsida.
Anmälan senast 2019-07-06
Miljöstation :
Miljöstation finnes nere vid stora grusparkeringen
Miljömatta skall användas, ljudmätning kommer att ske genom stickprov.

Miljö Ansvarig: Mikael Brandow
Återbud före: 2019-08-01 Jonny Larsson, 0709 322770
Fax 013-362693, E-Mail
jonnycross@hotmail.com
FIM Europa Open Calendar: EMN 72/2228. Note!! No Internationel FIM lic. are required for drivers from
outside the Skandinavian countries. However instead a starting permission from respectivly
FIM connected organisation is required to show at the entry. Each Fim connected organisation
deside type of required driver licens as long they garantie each drivers insurence that guarantie
hosptial care and home transportation.
Note!! It will not be possible to buy an temporary FIM licens for drivers from other fedaration
as IMBA

TÄVLINGEN ARRANGERAS ENLIGT SVEMO:S OCH MOTOCROSS OCH TRIALVETERANERNAS REGLER
OCH DESSA TR HAR GODKÄNTS AV SUPERVISORN DEN: 2019 -

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPING OCH TREVLIGA TÄVLINGSDAGAR ÖNSKAR
LINKÖPINGS MS

Preliminärt Tidschema 54-Års Racet
Träning Lördag 3:e Augusti
09:00 - 09:20 Klass 3B + 5A + 5B
09:20 - 09:40 Klass 6 CETSC 50+ Avslutas med tidskval sista 15 min
09:45 - 10:10 Klass CEEC EVO -50 Avslutas med tidskval sista 15 min

10:15 - 10:40 Klass CEEC EVO 50+
10:45 - 11:10 Klass 6 -50 CETSC
11:15 - 11:40 Klass 1+ 3:125cc + 50cc
11:40 – 12.00 Klass SC
De tio första totalt i CETSC 50+ och CEEC -50 efter tre deltävlingar är direct kvalificerade till Final heaten
The ten first total in CETSC 50+ and CEEC -50 after three races are directly qualified to the Finals

Förarmöte drivers meeting : 12:10 vid Race Office Obs!!! Bara Lördag Only Saturday
TÄVLINGSOMGÅNG 1 LÖRDAG
12:50 Träning OLT/JST Träning 12:50-13:15
13:20 Heat 1 Klass 3 :125cc Heat 1 5 Varv
Heat 2 klass 50cc Heat 1 5 Varv
Heat 3 Klass 3B/5A 250+5B 500 Heat 1 5 Varv
Heat 4 Klass 6 CETSC 50+ Heat 1 15 + 1 varv
Heat 5 Klass 7 CEEC EVO Cup -50 Heat 1 15 + 1 varv
Heat 6 Klass 7 CEEC EVO Cup 50+ Heat 1 15 + 1 varv
Heat 7 Klass 6 CETSC -50 Heat 1 15 + 1 varv
Heat 8 Klass SC Heat 1 5 Varv
Paus 15:40-15:50
TÄVLINGSOMGÅNG 2 LÖRDAG
15:50 Heat 9 Klass 3 :125cc heat 2 5 Varv
Heat 10 Klass 1 + OLT heat 1 12min + 1 varv
Heat 11 Klass JST heat 1 12min + 1 varv
Heat 12 Klass 3: 50cc heat 2 5 Varv
Heat 13 Klass 3B/5A:250cc + 5B 500 heat 2 5 Varv
Heat 14 Klass 6 CETSC 50+ Heat 2 15min + 1 varv
Heat 15 Klass 7 CEEC EVOCup -50 Heat 2 15min + 1 varv
Heat 16 B-Final 1 Utkvalade CETSC/CEEC Heat 1 5 Varv
Träning Warm up Söndag 4:e Augusti
09:00 – Klass 1+3: 125cc+ 50cc
09:05 – Klass OLT/JST
09:10 – Klass 3B+ 5A+5B
09:15 – Klass 6 CETSC 50+
09:20 – Klass 7 CEEC, EVO -50
09:25 - Klass 7 CEEC, EVO 50+
09:30 – Klass 6 CETSC -50
09:35 -- Klass SC
TÄVLINGSOMGÅNG 3 SÖNDAG
09:50 Heat 1 Klass 3 :125cc Heat 3 5 Varv
Heat 2 Klass 1 + OLT Heat 2 12min + 1 varv
Heat 3 Klass JST Heat 2 12min + 1 varv
Heat 4 Klass 3: 50cc Heat 3 5 varv
Heat 5 Klass 7 CEEC EVO Cup 50+ Heat 2 15min + 1 varv
Heat 6 Klass 6 CETSC -50 Heat 2 15min + 1 varv
Heat 7 klass SC Heat 2 5 Varv
Lunch 12:00 -12:50
Heat 8 Klass 6 CETSC 50+ Heat 3 15min + 1 varv
Heat 9 Klass 7 CEEC EVO Cup -50 Heat 3 15min + 1 varv
Heat 10 Klass 7 CEEC EVO Cup 50+ Heat 3 15min + 1 varv
Heat 11 Klass 6 CETSC -50 Heat 3 15min + 1 varv
Heat 12 B-Final 2 utkvalade CETSC 50+ och CEEC -50 5 Varv
Heat 13 Klass 3B/5A+,5B Heat 3 5 Varv
Heat 14 Klass 1 + OLT Heat 3 12min + 1 varv
Heat 15 Klass JST heat 3 Heat 3 12min + 1 varv
Heat 16 Klass SC Heat 3 5 Varv klart ca 15:40
PRISUTDELNING 54-ÅRS RACET ca 40 minuter efter sista målgång SÖNDAG ca 16:20


Viktig information

Mer info kommer.