Marknadsgata/Knallar

Föranmälan är ett krav! För mera information kontakta LMS kansli: lms@lms.se


Knallar

3x3 m

El 10A (hela helgen)

Extra yta

Pris

800kr

200kr

250kr/m²

Märkning

Skylt med namn/org.nummer

Ska stå med på skylten ovan

-

Knallar:

Entrépriser

Mer info kommer.

3x3 m

Pris: 650kr
Skylt med namn/org.nummer

El 10A

Pris: 150kr
Ska stå med på skylten ovan

Extra yta

Pris: 200kr/m